zonnepanelen

Zorgeloze PV-installatie op het platte dak

Het verduurzamen van een woning of bedrijfsgebouw gebeurt vaak met zonnepanelen. Ze drukken de energiekosten en er wordt meteen ook iets aan de duurzaamheid gedaan. Twee vliegen in één klap dus. Maar zo een installatie houdt ook mogelijke risico’s in waarover je bij de opstart van jouw project best al over nadenkt.

Dakbedekkingssysteem afgestemd op toepassing PV-panelen

Het komt er op aan een dakbedekkingssysteem te voorzien dat de gebouweigenaar vertrouwen geeft en dat minimaal zo lang meegaat als de PV-installatie zelf. Men gaat ervan uit dat een PV-systeem een verwachte levensduur heeft van 25-30 jaar. Tussentijds demonteren om de dakbedekking te vervangen, moeten we voorkomen.

Denk ook goed na over de dampremmende laag en de isolatiewaarde. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op mogelijke functiewijzigingen van het gebouw bij een eventuele renovatie. Het dakpakket moet bovendien genoeg stevigheid bieden voor de tijdelijke belastingen en het loopverkeer tijdens het aanbrengen en onderhouden van de PV-panelen en de permanente belastingen van het systeem op zich. Haast geen enkele isolatie voldoet aan deze functionele eisen, dus een dekplaat is meestal aangewezen. Deze dekplaat mag niet te zwaar zijn voor de onderconstructie, moet 100% thermisch stabiel zijn en kan je best kiezen in functie van de onderliggende isolatie en de eventueel aanwezige dakbedekking in geval van renovatie. De dekplaat zorgt ook voor een uitstekend vlakke ondergrond voor de verkleving van de dakbedekking.

De oplossing van Firestone

Firestone ontwikkelde een langetermijnoplossing die antwoord biedt op deze problematiek. Het betreft een volledig systeem en het volstaat niet om slechts één of enkele van de componenten te gebruiken om het gewenste resultaat te behalen. Als één laag faalt, faalt het gehele systeem. Daarom moet er in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de volledige dakopbouw. De keuze van de juiste componenten is immers cruciaal om beschadigingen te vermijden aan de dakbedekking en de isolatielaag, alsook om een optimaal presterende en kostenefficiënte oplossing te garanderen die de tand des tijds doorstaat.

Zowel bij nieuwbouw als renovatie dient de opdrachtgever betrokken te worden betreffende zijn eisen/wensen inzake brandveiligheid, isolerende werking, toelaatbaar gewicht, etc. Belangrijk is om op lange termijn te denken en niet te kiezen voor oplossingen die nu nog net acceptabel zijn. Firestone maakt in overleg met alle betrokkenen afgestemde adviezen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Isolatie

Onder het dakmembraan beveelt Firestone het gebruik aan van een drukvaste isolatieplaat, zoals polyisocyanuraat (PIR) platen, type en merk in overleg met Firestone. De eigen Firestone RESISTA AK PIR plaat voldoet altijd aan de gestelde eisen. Om o.a. schade aan de isolatielaag te vermijden, raadt Firestone tevens een dekplaat aan.

Voorbeeld van een nieuwbouw met Firestone RubberGard EPDM

 
Dakopbouw
  • De duurzame waterdichting RubberGard EPDM (1,5 mm), volledig gekleefd met Firestone Bonding Adhesive BA-2004. Dit systeem zorgt voor een aantoonbaar minimale brandlast boven de onbrandbare dekplaat.
  • Een dekplaat type DensDeck Prime Roof Board met een dikte van 12,7 mm, partieel gekleefd met Firestone I.S.O. Twin Pack Insulation Adhesive of direct mechanisch bevestigd met afgestemde Firestone bevestigingsmiddelen.
  • Een PIR-isolatie (fabrikant Firestone), type en dikte in overleg met Firestone, mechanisch bevestigd aan de ondergrond.
  • Een afgestemde dampremmende laag zoals bijv. Firestone V-Gard of PE-folie.
  • Een onderconstructie van bijv. staaldak.

Firestone adviseert bovenstaand daksysteem omdat de brandveiligheid bewezen is d.m.v. FM Approval Exterior Fire class A en tevens voldoet aan de FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-15 (Roof-Mounted Solar Photovoltaic panels). In dit laatste document is door FM Global specifiek beschreven aan welke eisen een dak met PV-installaties dient te voldoen. Deze daksystemen bewezen zich o.a. in de USA al ruimschoots in de praktijk. FM Global doet al heel wat jaren o.a. onderzoek naar de brandveiligheid van dakbedekkingsconstructies. Uiteraard voldoet het genoemde daksysteem ook aan de geldende Belgische wetgeving en Broof(t1). Bovendien zijn de materialen uitstekend te gebruiken in het kader van het BREEAM en/of LEED-label, de kengetallen hiervan zijn beschikbaar en gevalideerd door derden. 
 

Meer info

Wil je meer info over de Firestone opbouw of heb je vragen over jouw project ? Laat het ons weten!

zonnepanelen