groendak

Waarop letten bij de plaatsing van een groendak?

6 aandachtspunten voor de plaatsing van een groendak

vinkje

Oriëntatie

Vermijd een wildgroei van mossen en onkruid en plaats het groendak in een zuidelijke oriëntatie. Een groendak heeft een minimale bezonning van 3 uur per dag nodig. Is het dan noordelijk gericht? Kies dan voor aangepaste planten.

vinkje

Dakbelasting

Het gewicht van een groendak heeft een grote impact op de stabiliteit van het gebouw. Hou bij een nieuwbouwproject rekening met een extra gewicht variërend van min. 45 kg/m², dit gewicht varieert in functie van de gekozen groendakopbouw.

vinkje

Wortelwerende laag

Indien uw waterdichtingslaag niet wortelwerend is, dient u een wortelwerende laag aan te leggen alvorens u overgaat tot de effectieve plaatsing van het groendak. Hiervoor kan u een PE folie van 0.4 mm gebruiken.

vinkje

Helling

Een minimale dakhelling van 2° zorgt voor een goede evacuatie van overtollig regenwater. 

vinkje

Dakrand

De dakrand rondom het dakoppervlak moet ongeveer twintig centimeter hoog zijn. Indien dit niet het geval is, dient u een steriele grindstrook van minimum twintig centimeter te voorzien. 

vinkje

Dakonderhoud

Elk groendaktype vereist minimum eenmaal per jaar een onderhoud. Hoe intensiever het groendak, hoe frequenter het onderhoud dient plaats te vinden.

Meer info over BossCover Green? Contacteer ons team!